BANTA 530
Dane tachniczne         Galeria         Wyposażenie